Selecteer een pagina

Mensen en organisaties helpen op basis van hun passies, waarden en talenten doelen te stellen, strategie te bepalen en te halen.

Belangrijk onderscheid daarbij is die tussen ‘doel’ en ‘middel’.

In mijn boek Prioritijd! schrijf ik dat het belangrijkste doel uiteindelijk voor iedere persoon ‘geluk’ is.

Alles daaromheen is een middel dit te bereiken waarbij je nooit van een middel een doel moet maken.

Niet alleen voor jou persoonlijk maar ook voor organisaties is het daarbij belangrijk dat mensen die ‘gelukkig zijn’ betere resultaten opleveren.

Op onze website zie je wie wij zijn en wat we doen.

Je ziet waar we dit doen, waarom we dit doen en hoe wij dit doen.

Als je op onze site bent gekomen vanuit het boek Prioritijd! vindt je boven in het menu of via deze link de gewenste informatie.

Veel plezier!